zatvorenici

Iskustva maloljetnica koje su bile u sukobu sa zakonom govore o nepostojanju sistemskog rješenja za njihovu resocijalizaciju, a u BiH ne postoje ni adekvatne ustanove u kojima bi se ovim djevojčicama moglo pomoći.

Hiljade djece nalaze se u zatočeništvu i pritvorima, ponekad čak i godinama, u zonama sukoba u kojima ih vlade često vide kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

Krajem juna doneta je presuda suda u Strazburu, prema kojoj Srbija mora da obešteti 37 zatvorenika KPZ Niš, koje je u januaru 2007. pretukla jedinica Žandarmerije.  

Bojan Tončić, foto: okradio.rs
Na žalost, percepcija o minimumu osnovnih ljudskih prava onih u čijoj su nadležnosti zatvorenici, i samih zatvorenika, se bitno razlikuje. 
 
Dalibor Tanić, foto:telegraph.co.uk