ljudska prava

Istraživanjem su identifikovani slučajevi kršenja prava na slobodu mišljenja i informisanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, te prava na slobodu kretanja.

Nagrade za izvještavanje o ljudskim pravima i marginaliziranim grupama objavljene na Media.ba i Diskriminacija.ba.

Novinari i novinarke koji se bave izvještavanjem o manjinskim grupama nailaze na brojne izazove na putu do kvalitetne priče.

Kako da ostvarite svoja prava iz oblasti zaštite okoliša.

Globalno takmičenje za profesionalne fotografe i amatere.

Tradicionalnom šetnjom skrenuta pažnja na nepovoljan položaj žena u BiH.

U Sarajevu dodijeljene nagrade fotokonkursa ''Daj nam motiv - detektuj barijeru kroz objektiv'' za fotografije koje prikazuju prepreke sa kojima se susreću osobe s invaliditetom.

Najviše ubistava zabilježeno u Kolumbiji.

Poziv je otvoren do 22. novembra.

Prijava otvorena za radove na temu borbe protiv korupcije i povrede ljudskih prava.

Pages