edukacija

Izazovi sudjelovanja u online događajima za osobe oštećenog vida i osobe oštećenog sluha.

Vodič za uspješno organizovanje webinara s preporukama za veću pristupačnost sadržaja.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar organizuju petu Akademiju ravnopravnosti – platformu za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika/ca, lidera/ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.