djeca sa poteškoćama u razvoju

Aktivisti nevladinog sektora, predstavnici vlasti i prosvjetni radnici, zajedno su u Mostaru razgovarali o budućnosti obrazovanja učenika s razvojnim poteškoćama u našoj zemlji.

Postojeći sistem socijalne zaštite djeci s poteškoćama u razvoju bez roditeljskog staranja namijenio je smještaj u zavodima u kojima provedu cijeli život. Za bolje uslove nužna je provedba deinstitucionalizacije.

Djeca i odrasle osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo ne mogu dobiti uslugu u klinici pri Stomatološkom fakultetu jer ta klinika više nema ugovor sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu o angažovanju anesteziologa.

Srednja tekstilna i poljoprivredna škola u Mostaru već pet godina provodi proces inkluzivne nastave za djecu s poteškoćama u razvoju.

U sarajevskom Pozorištu mladih, u petak, 6. maja, izvedena je predstava "Priče sa livade" u sklopu projekta "Inkluzija je put ka samostalnosti".

Dok melodiju klavirskih dirki prati ritam njenih koraka po parketu, dok vam pogled prati pokret njene ruke kojom negdje u daljinu prenosi sve ono što je čini izuzetnom u društvu u kojem živi, Ema vam priča priču o ponosu.

Udruženje porodica djece i lica s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" iz Sarajeva pokrenulo je u aprilu 2014. godine pilot projekat Servis centra. Ideja je bila da se omogući kratak boravak i pruži stručna pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju.

Kako bi svojim sugrađanima približili ono na čemu tokom godine vrijedno rade, uposlenici i djeca iz Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u Visokom organizovali su još jedan Dan otvorenih vrata.

Na činjenicu da će imati dijete sa Down sindromom Ana Nikolić nije bila pripremljena. U prvih nekoliko dana, svi oko nje su znali da Marko ima ovo stanje. Svi oko nje, ali ne i ona.

Nakon tri godine, P.M., dječak sa Down sindromom izbačen je iz inkluzivnog vrtića Sunčani Most u Mostaru, koji mu je bio drugi dom.

Pages