diskriminacija

 U Mediacentru Sarajevo promovisan AD program, koji će raditi na efekasnijoj implementaciji Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. 

diskriminacija.ba

Pages