Brčko distrikt

U Brčko distriktu su kao krivična djela sada uvedeni: genitalno sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka.

Kako prenosti portal UDAR, socijalno preduzetništvo dobilo je svoj zakonski okvir u Brčko Distriktu, kada je Vlada BD usvojila Nacrt zakona o socijalnom poduzetništvu.

Do 2001. godine učenici u Brčkom išli su u odvojene učionice, razdvojeni prema nacionalnosti. Danas djeca svih nacionalnosti pohađaju zajedničku nastavu prema jedinstvenom nastavnom planu i programu, a odvojeno slušaju maternji jezik.