azilanti

Tu sam, u kampu, na prelazu iz Makedonije u Srbiju, na Miratovačkom polju. Hiljade ljudi prolazi dnevno. Beže od rata. Iz Sirije, Avganistana i Iraka, ka boljem životu, ka Nemačkoj i još nekim zemljama.

Jedan od dokumenata koji reguliše pitanje prihvata izbjeglica u EU je i Dablinski sporazum. Šta ovaj dokument podrazumijeva i koji su sve problemi u njegovoj primjeni?

Emina Bužinkić, članica Centra za mirovne studije iz Zagreba, komentira trenutno stanje izbjegličke krize i spremnost hrvatskih institucija za zbrinjavanje izbjeglica u Hrvatskoj.

Glasnogovornik slovačkog ministarstva unutarnjih poslova Ivan Metik najavio je da njegova zemlja želi primiti samo kršćane/ke kad dođe do raspodjele izbjeglica iz Sirije među članicama EU.

Zamislio sam kako bi ih gledali u autobusu na Balkanu. Šta bi rekli o mom saputniku koji oduzima bombone. Ili o Nigerijcu koji me pitao verujem li u Boga, a onda nastavio o fudbalu. 
 
Milan Colić

Policija je rano u srijedu ujutro započela da evakuira najveći izbjeglički kamp u Calaisu, na sjeverozapadu Francuske, koji je postavljen u maju u centru za podjelu hrane u lučkoj zoni.  

abrasmedia.info

Azilanti koji nisu mogli da izađu iz autobusa u blizini Termoelektrane Nikola Tesla "Tent B", smješteni su u hotel "Obrenovac", gdje će boraviti dok se za njih ne pronađe adekvatno riješenje.

diskriminacija.ba, foto: naslovi.net

Maja 2013. navrsila se godina od kako mi je odobren azil po osnovu seksualne orijentacije i političkog misljenja. 

Majda F-daddy Jones, foto: topics.time.com

Svojom politikom prema azilantima, vlada SAD ne ostavlja mnogo izbora kada je zaposlenje u pitanju. 

diskriminacija.ba, foto: thejournal.ie

Zašto da EU-citizens čekaju zbog NON-EU citizens, čije se namjere, porijeklo, i ljudska vjerodostojnost moraju provjeriti u policijskim evidencijama. Šta ako dolaze da bi tu pružali svoje prljave ruke i podmetali svoje bose noge? 

Nenad Veličković, foto:www.diskriminacija.ba

Pages