žene u politici

Političarke u BiH suočene su sa seksizmom, uvredama i diskriminacijom u medijima i tokom javnih nastupa.

Nekoliko žena u politici mijenja žene. Mnogo žena u politici mijenja politiku, riječi su argentinskih feministkinja koje potvrđuju i sagovornice Via Balcanice iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i s Kosova.

Kroz kampanju “Ja glasam za ženu” se predstavljavaju uspješne priče žena i njihov uticaj u lokalnim zajednicama u BiH.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar organizuju petu Akademiju ravnopravnosti – platformu za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika/ca, lidera/ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Stephanie Kuhnen analizira i komentariše razloge sve većeg prisustva lezbejki u desničarskim populističkim strujanjima.

Ljupka Mihajlovska je jedina zastupnica s invaliditetom u novom sazivu Skupštine Republike Srbije. Na konstitutivnoj sjedinici Vlade RS govorila je o nepristupačnosti institucija za OSI. Za naš portal govori o svom angažmanu u politici i NVO sektoru.

Sarajevski otvoreni centar u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, organizovao je promociju knjige “1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj BiH”, na kojoj su pored autorica, učestvovale i brojne bh. političarke.