“Ja glasam za ženu” – Smanjiti predrasude i stvoriti ravnopravne prilike za žene u bh. politici

Kroz kampanju “Ja glasam za ženu” se predstavljavaju uspješne priče žena i njihov uticaj u lokalnim zajednicama u BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Kampanja "Ja glasam za ženu"
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
 
Westminster fondacija za demokratiju u BiH i Centar za edukaciju i istraživanje Nahla provode kampanju “Ja glasam za ženu” čiji je cilj potaknuti glasačice i glasače u BiH da na predstojećim lokalnim izborima glasaju za kredibilne i kvalitetne žene koje mogu doprinijeti razvoju njihovih lokalnih zajednica.
 
“Na ovaj način smo htjeli potaknuti ljude da razmisle o svojim dosadašnjim paternima glasanja, te da se zapitaju zašto između kvalitetnog kandidata i kvalitetne kadidatkinje, zašto rijetko ili nikad ne glasaju za kandidatkinju”, za Diskriminacija.ba kaže Nermina Voloder, direktorica Westminster fondacije za demokratiju u BiH.
 
Kada je riječ o učešću u politici, Voloder objašnjava da se, u odnosu na muškarce, žene u BiH nalaze u neravnopravnom položaju, nemaju iste prilike, kao i da se suočavaju sa brojnim preprekama koje uključuju nejednak pristup resursima u politici, što se ogleda u nejednakoj vidljivosti žena u predizbornim kampanjama, kao i njihovom suočavanju sa raznim oblicima nasilja.
 
Voloder kaže da se kroz kampanju žele smanjiti postojeće predrasude i stvoriti jednake prilike na osnovu spola i ističe da se na ovaj način ne želi pozvati glasače i glasačice da glasaju za ženu samo zato što je žena, nego da se želi skrenuti pažnja da presudna uloga prilikom glasanja bude u procjeni postignuća i dosadašnjeg rada kandidata i kandidatkinja, a ne njihov spol.
 
Broj žena u bh. lokalnim vijećima ili skupština je, kako kaže Voloder, na jako niskom nivou i, bez obzira na rezultate dosadašnjih izbora u BiH, u ovoj zemlji preovladava jedan nepromjenjen trend u kojem i muškarci i žene uglavnom glasaju za muškarce.
 
“Suština ove nejednakosti leži u patrijarhalnim normama i obrascima ponašanja koji preovladavaju u BiH, prema kojima je primarna uloga žene u okrilju porodice, u ulozi supruge, majke, domaćice, dok su politički i javni život, gdje se diskutuju važna pitanja i donose važne odluke, rezervisan za muškarce”, ističe Voloder.
 
Kroz kampanju će biti predstavljane priče o uspješnim ženama različitih dobnih skupina i socijalnog statusa u kojima su prikazana njihova dosadašnja postignuća, kao i njihov uticaj u lokalnim zajednicama. Više detalja o kampanji dostupno je na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube kanalu.
 
Provođenje kampanje “Ja glasam za ženu” podržano je od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Vlade Švicarske i Vlade Kraljevine Nizozemske.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostavite komentar