Ravnopravnost spolova: izložba u Parlamentu BiH

U petak je završena 'Sedmica ravnopravnosti spolova' koju je obilježio niz događaja u Bosni i Hercegovini.
Piše: 
Jasmin Krluč, foto: Admir Dervišević
Podijeli ovaj članak: 
Foto galerija: 
Agencija za ravnopravnost spolova BiH, u saradnji sa OSCE Misijom u BiH, organizovala je izložbu slika i video uredaka bh. umjetnica, a predstavljena je i Mala knjižnica ravnopravnosti spolova. 
 
Izložbu pod nazivom ''Izazovi i postignuća'' predstavila je Sabina Ćudić, politikologinja, publicistkinja i fotografkinja, koja je odabrala radove.
 
„Moja polazna tačka u odabiru djela bila je  prostor u kojem izlažemo. Meni je jako važno da se vrata Parlamentarne skupštine otvore za sve građane BiH, da taj prostor Parlamenta doživimo kao naš – javni, i da se u njemu nađu radovi koji problematiziraju i odluke koje se donose u ovom Parlamentu. Postojao je određeni teret, ne samo na koji način odabrati umjetnice i kako povezati njihova djela, nego i svojevrstan teret poruke koja se šalje onima koji će biti primarna publika ove izložbe, a to su ova institucija i njoj slične“, istakla je Ćudić.
 
Način na koji se konstruiše društvena uloga žene, percepcija njenog tijela i uloge unutar društvene hijerarhije – sistema moći, vrste poruka koje svoje utemeljenje imaju u tradicionalnom poimanju uloge žene, samo su neka od pitanja kojima su protkana odabrana djela.
 
„Kada je riječ o samim umjetnicama, ja sam zaista preponosna što imamo ovakve umjetnice u BiH. One zaista na jedan inteligentan, britak i emotivan način promišljaju pitanja ličnog i kolektivnog - odnosno lične i kolektivne boli, ali sa jednim, za mene vrlo jasnim ženskim pečatom“, pojasnila je Ćudić.
 
Posjetioci će imati priliku  pogledati i video uredke umjetnica Adele Jurišić („Kada ja umrem, radite šta hoćete''), Stefanie Koskove („Nas je više“), kao i organizacija UN Women („Novo lice muškosti“), Misije OESS-a („Romkinje i izbori).
 
Pored izložbe, hol Parlamentarne skupštine BiH obilježilo je i postavljanje biblioteke -  „Mala knjižnica ravnopravnosti spolova“ - koja sadrži naslove iz stručne literature o ravnopravnosti spolova i rodnim pitanjima. Na policama je i literatura iz teorije feminizma, kao i djela svjetske i domaće književnosti koja promoviraju emancipaciju žena. Naslove je odabrao Zlatan Delić, magistar rodnih studija. 
 
„Knjige koje su izložene predstavljaju jedan mali dio literature koja prezentira šta se sve izučavalo kroz feminističku teoriju, kroz feminizam kao pokret i kroz borbu za ravnopravnost spolova. Zapravo sve ono što je kroz dugi vremenski period, riječ je o decenijama, bilo problematizirano u djelima. Dio literature koja je izložena jeste obavezan dio na studijima književnosti, filozofije, sociologije, pa i psihologije“, kazao je Delić.
 
„Sedmica ravnopravnosti spolova“ održava se posljednjih jedanaest godina, a ove godine ističe se povezanost pitanja ravnopravnosti spolova sa ekonomskim prilikama u BiH. Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica ARS BiH, naglasila je kako se „ekonomski osnažena žena može boriti protiv stereotipa i nasilja“, te kako je tek „ekonomski neovisna žena stub porodice i države“.
Ostavite komentar