Prezentacija izvještaja o socijalno isključenim kategorijama djece u BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku UNICEF-a, prezentirat će 24. marta u Sarajevu prvi izvještaj baziran na Smjernicama za prepoznavanje socijalno isključenih kategorija djece u BiH.
Piše: 
Ramiza Masnica
Podijeli ovaj članak: 
Smjernice za prepoznavanje socijalno isključenih kategorija djece u BiH pripremljene su u cilju uspostavljanja redovnog praćenja stepena socijalne isključenosti djece, posebno radi unapređenja procesa intersektorske saradnje institucija i organizacija nadležnih za brigu o djeci u BiH. 
 
Jedan od osnovnih razloga za izradu ovog dokumenta bili su i trenutni pokazatelji o pojavi socijalne isključenosti djece i društvenoj reakciji na tu pojavu u BiH. 
 
Izvještaj baziran na Smjernicama za prepoznavanje socijalno isključenih kategorija djece u BiH je prilika da stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, policije, pravosuđa i statistike dobiju uvid u stanje socijalne isključenosti djece u BiH, a što će pružiti priliku za pravilno usmjeravanje budućih inicijativa i projekata, saopćeno je iz UNICEF-a. 
 
Projekat „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH “ finansira Europska unija, a provode ga UNICEF i vlasti na svim nivoima. Evropska unija finansira ovaj projekt od 2008. godine u iznosu od 4,1 miliona eura, s ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalnu zaštite djece i njihovih porodica. 
Ostavite komentar