Ženska mapa Sarajeva

„Ženska mapa Sarajeva“ je akcija Fondacije CURE, kojom se upozorava na stalno brisanje i ignorisanje žena u istoriji, nauci, književnosti i ostalim sferama djelovanja u Bosni i Hercegovini.
Piše: 
Vedrana Šmitran
Podijeli ovaj članak: 
„Žene su uvijek bile istorijski cenzurisane,  od 1037 ulica u gradu Sarajevu, samo je 15 žena u istoriji nosilo imena gradskih ulica“, podatak je koji je na predstavljanju „Ženske mape Sarajeva“ iznjela Merima Omeragić, doktorantkinja Filozofskog fakulteta, magistrica književnosti i saradnica Univerziteta u Sarajevu. 
 
„Mi svjedočimo strašnim prebrisavanjima i političkim igrama koje su se odvijale preko leđa vrhunskih žena, intelektualki, umjetnica pa i političarki, učesnica rata, ljekarki koje su zapravo smijenom političkih sistema doživjele da budu zaboravljene, cenzurisane i izbrisane“ , dodala je Omeragić.
 
Šesnaest ulica sa ženskim imenima je promijenilo ime, i uglavnom su zamijenjene muškim imenima, te općim nazivima. Danas 10 ulica u Sarajevu nosi žensko ime koje ranije nije bilo u nazivu niti jedne ulice. 
 
„Mi smo željele da saznamo koliko ulica nosi ženska imena u gradu Sarajevu, zajedno sa školama, trgovima, mostovima, i na kraju smo dobile rezultat koji smo pokazale ovom mapom. Cilj nam je bio da promovišemo žensku istoriju, da promovišemo žene koje su mijenjale situaciju na bolje kako u BiH, tako i u regionu i u svijetu, a kojima se ne pridaje toliko značaja. Jedna od tih aktivnosti je i „Ženska mapa Sarajeva“, objasnila je Vedrana Frašto, aktivistica Fondacije CURE.
 
Zanimljiva je činjenica da se u samom gradu Sarajevo nalazi samo jedan trg koji nosi ime jedne žene, a to je Trg Susan Sontag, američke književnica i aktivistkinje koja je dio svog života posvetila Sarajevu i Bosni i Hercegovini. 
Ostavite komentar