Žene u BiH kroz 20. vijek

Sarajevski otvoreni centar je, zajedno s fondacijom Heinrich Böll Ured za Bosnu i Hercegovinu, Fondacijom CURE i Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA, pokrenuo projekat rekonstrukcije historije žena u BiH u posljednjih 100 godina.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 
Grupa autorica radi na prikupljanju i povezivanju građe vezane za žensku historiju u posljednjih 100 godina u BiH. Ženska udruživanja i individualni napori žena bit će smješteni u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. hronološke političke kontekste. Projekat je vezan za obilježavanje stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata. 
 
Projekat obuhvata izdavanje publikacije i organizacije izložbe, konferencije i sl. 
 
U knjizi će se naći informacije o hronologiji dobivanja/osvajanja prava (žene i pravo na nasljedstvo, pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na rad, pravo na abortus, kriminalizacija silovanja u braku i ostalo), o ženskim udruživanjima (humanitarna, učiteljska, feministička, akademska, politička itd.), o ženskom radničkom pokretu, o AFŽ-u, o doprinosima žena u umjetničkoj, naučnoj i kulturnoj sferi života, navodi se na stranici Sarajevskog otvorenog centra.
 
Bit će riječi i o ženama koje su iz BiH, ali su svoje karijere ostvarile van zemlje, i ženama koje su iz neke druge zemlje došle da rade u BiH, kao i o ženama u ratovima (borkinje, mirotvorke, političke zatvorenice, i ostale kategorije). 
 
Izlazak knjige iz štampe je planiran za septembar, a knjiga će imati i svoje englesko izdanje.
 
Osim knjige, u okviru istog projekta, u oktobru, bit će organizirana i konferencija na kojoj će učestvovati žene iz BiH i regije koje su bile svjedokinje različitih historijskih događaja, kao i veliku izložbu, tematski vezanu za predstavljanje doprinosa žena historiji BiH.
Ostavite komentar