Za dostojanstven život - okrugli stol saveza SUMERO

Danas su u Sarajevu predstavljeni moderni pristupi podrške i osnaživanja osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama. Deinstitucionalizacija javnih ustanova je težak proces, ali neizbježan.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 

U organizaciji Saveza SUMERO, a uz podršku USAID i Federalnog ministarstva za socijalni rad, na okruglom stolu predstavljena su iskustva življenja u lokalnoj zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u BiH. 

Kako je naglasio ministar Vjekoslav Čamber, neophodno je da se pomjerimo od ''politike socijalnih davanja'' jer podrška za osobe sa invaliditetom podrazumijeva mnogo više od te vrste pomoći - podrazumijeva njihovu punu inkluziju u društvo. ''Potpisivanjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom su se prihvatili određeni standardi, koji se sada moraju i ispuniti'', naglasio je on. 

Trenutno u BiH postoje četiri Centra za osnaživanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, u Sarajevu, Bugojnu, Odžaku i Prozoru. Jedan od najvažnijih koraka za inkluziju osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu je njihovo izmještanje iz javnih ustanova. U tome je potrebna podrška javnosti, koja je trenutno, na žalost, na niskom nivou. ''Prema jednom od istraživanja, preko 50% građana/ki u BiH ne bi voljeli da im je komšija osoba sa mentalnim/intelektualnim teškoćama'', rečeno je na konferenciji. 

''Ne postoji univerzalni model podrške, mi moramo naći najbolji mogući način koji odgovara našem kontekstu i koji će osobama sa invaliditetom omogućiti da postanu dio zajednice'', rekao je dr. Haris Memišević, iz organizacije SUMERO. 

Ostavite komentar