"Ravnopravnost spolova nije žensko pitanje, to je važan problem za društvo u cjelini"

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise predstavljen je u utorak, 27. oktobra, predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, kao i organizacijama civilnog društva i široj javnosti.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Priručnik je predstavljen u sklopu USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), a u saradnji sa partnerskom nevladinom organizacijom PRAVA ZA SVE.
 
Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise namijenjen je učesnicima u kreiranju javnih politika i propisa, i daje praktične upute za lakšu analizu, procjenu i uviđenje principa ravnopravnosti spolova u propise, kao i učinkovitije praćenje njihove provedbe.
 
“Moram da kažem da principi ravnopravnosti spolova nisu neko žensko pitanje, to je pitanje koje treba da bude i jeste važno za društvo generalno. Ideja i osnovna namjena ovog priručnika jeste da pomogne svim akterima koji učestvuju u zakonodavnom procesu da prilikom rada i izrade konkretnih zakona i zakonskih tekstova integrišu, kad god je to moguće, i kad god je to potrebno, principe ravnopravnosti spolova. Ovaj priručnik daje vrlo kratke, jasne i konkretne upute za svaku od faza zakonodavnog postupka kako i na koji način integrisati prinicpe ravnopravnosti spolova. Svaki zakon kada se donese i kada ga pustimo u život, kada počne da se primjenjuje proizvodi određene posljedice. Naš cilj je da zakon, kada jednom zaživi, ne doprinosi neravnopravnosti spolova, naš cilj je da zakoni proizvode jednake posljedice za sve bez obzira na spol. Namjera je da ovaj priručnik doprinese tome”, izjavila je Diana Šehić, kodirektorica organizacije Prava za sve.
 
 
Više od 50 posto stanovništva u Bosni i Hercegovini čine žene, ali je procenat njihove zastupljenosti na tržištu rada u našoj zemlji, najmanji u odnosu na ostale države jugoistočne Evrope i iznosi 32 posto. Autori priručnika stoga smatraju kako bi intergisanje principa ravnopravnosti spolova u pravne propise doprinijelo izradi boljih zakona koji bi osigurali ravnopravan tretman svih, bez obzira na spol.
 
“Svi subjekti društva upućeni su na propise u ostvarivanju svojih svakodnevnih potreba. Propisi mogu biti i uzrok i posljedica nejednakog tretmana, pa i diskriminacije na osnovu spola. Ovim Priručnikom želimo svim sudionicima zakonodavnog procesa pružiti jednostavno sredstvo za lakše kreiranje politika i propisa kojima će načela ravnopravnosti spolova biti poštivana”, stav je direktora Projekta SGIP, Christiana Haupta.
 
 
“Bosna i Hercegovina je učinila do sada mnogo na planu ravnopravnosti spolova. Doneseni su zakoni o ravnopravnosti spolova, taj princip je ugrađen u mnoge druge zakone, poslovnike, pravilnike, uredbe, itd., ali stanje na terenu nije onakvo kako je to propisano zakonima. Na primjer, mi nikako da postignemo željeni procenat od 40 posto izabranih žena političarki. Na nivou Bosne i Hercegovine danas je to negdje oko 23,8 posto, u Predstavničkom domu 13 posto, u Domu naroda 17 posto. U 3.300 posmatranih porodica, u 47 posto slučajeva kod žena starijih od 15 godina evidentiran je neki oblik nasilja. Bosna I Hercegovina je po učešću ženske radne snage na posljednjem mjestu u jugoistočnoj Evropi. Ovo su pokazatelji koji ukazuju da ono što smo planirali propisima nije realizovano u praksi i da postoji potreba da se načini korak dalje kako bi Bosna I Hercegovina u praksi ostvarila to što je proklamirala u svojim propisima”, izjavio je Šefik Dizdarević, drugi zamjenik predsjedateljice Predstavničkog doma PS BiH.
 
Podršku izradi Priručnika dali su i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centar Federacije BiH, nadležna parlamentarna i druga tijela, te više organizacija civilnog društva, a bit će dostupan svim učesnicima u kreiranju javnih politika i propisa.
Ostavite komentar