Predstavljeni topografski znakovi na jezicima nacionalnih manjina

Prošle sedmice u Prnjavoru, Srpcu, Gradišci i Laktašima predstavljeno je 46 topografskih znakova na jezicima nacionalnih manjina.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Vijeće Evrope
Podijeli ovaj članak: 
 Znakovi postavljeni uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope variraju od onih s tradicionalnim nazivima mjesta na jeziku nacionalne manjine do onih sa topografskim oznakama koje obilježavaju i promovišu kulturnu baštinu nacionalnih manjina kao što su crkve, groblja, znakovi dobrodošlice i info table.
 
Bosna i Hercegovina, kao država članica Vijeća Evrope, potpisala je dvije konvencije kojima se utvrđuju osnovni principi zaštite prava svih 17 priznatih nacionalnih manjina - Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML) i  Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM). Monitoring tijela Vijeća Evrope kao i Komitet ministara, svojim su preporukama u više navrata podsjetili Bosnu i Hercegovinu da je postavljanje topografskih oznaka na jezicima nacionalnih manjina važan korak ka ispunjavanju obaveza.
 
Predstavnici i predstavnice svih lokalnih zajednica zahvalili su se na podršci u jačanju prava nacionalnih manjina da koriste svoj jezik u javnim prostorima i izrazili su svoju opredijeljenost da to i dalje čine, i naveli da će između ostalog osigurati održavanje postavljenih znakova. 
 
 
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kazala je da su topografsko obilježavanje naselja i kulturno-istorijskih spomenika koji se odnose na pripadnike nacionalnih manjina dobar način isticanja multikulturalnih vrijednosti u zajednicama u kojima žive nacionalne manjine. „Naročito mi u Bosni i Hercegovini znamo šta znače 'znakovi pored puta'“, navela je Đuderija.
 
Vijeće Evrope i Evropska unija veoma su zadovoljni što su lokalne samouprave prepoznale značaj promocije istorijskog i kulturnog nasljeđa nacionalnih manjina koje tradicionalno žive na ovim prostorima, ali i iskazivanja otvorenosti za inkluzivno i raznoliko društvo, izjavila je Angela Longo, programska menadžerica u Odjelu za borbu protiv diskriminacije Vijeća Evrope.
 
„Ovakve inicijative daju opipljiv primjer o konkretnim efektima standarda i mehanizama Vijeća Evrope na lokalnom nivou, tako da se ljudska prava ne doživljavaju isključivo kao na papiru“, kazala je Longo.
 
Predstavnici i predstavnice nacionalnih manjina izrazili su zadovoljstvo postavljenim znakovima i izrazili nadu da će se slične aktivnosti odvijati i u budućnosti.
 
Postavljanje znakova realizovano je u saradnji sa neformalnom grupom Koordinacioni odbor za nacionalne manjine, kojoj predsjedava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i lokalnim zajednicama.  Još tri table će biti postavljene do kraja oktobra u Bijeljini. Izrada i postavljanje znakova je podržano putem projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.
 
Ostavite komentar