Pogledajte novi Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu Republike Srpske

Zakon uređuje pitanja koja se odnose na uznemiravanje na radu, ali i prava na zaštitu od svih oblika uznemiravanja na radnom mjestu.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Hatice EROL/Pixabay
Podijeli ovaj članak: 

Zakonom je propisano da se radnjama uznemiravanja na radu smatra svako ponašanje koje može nanijeti štetu fizičke prirode nezavisno od toga da li je nastupila povreda, svako ponašanje koje radniku može nanijeti štetu psihičke prirode ili ugroziti dostojanstvo, čast i ugled radnika, kao i svako ponašanje koje može radniku nanijeti štetu seksualne prirode.

Također, ovim zakonom je definisano i da se uznemiravanjem na radu smatra i prikupljanje i obrada podataka o porodičnom i bračnom statusu, te o planiranju porodice, kao i neosnovano kažnjavanje ili uskraćivanje prava po osnovu rada, te sve druge radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika, koje izazivaju strah i stvaraju neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršavaju uslove rada ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede na to da otkaže ugovor, odnosno napusti radno mjesto.

Implementaciju Zakona nadgleda inspekcija rada u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove, a za kršenje odredbi ovog zakona predviđene su i novčane kazne, koje se kreću i do 12.000 KM za poslodavce i odgovorna lica kod poslodavaca za koje se utvrdi da su prekršili odredbe ovog zakona.

Zakonom je predviđena i obaveza poslodavca koji zapošljava više od 15 radnika da opštim aktom propiše postupak zaštite uznemiravanja na radu i to u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Iako je donošenje ovog Zakona korak naprijed u sveobuhvatnijoj zaštiti radnika evidentno je će se vremenom javiti potreba da se dodatno regulišu određeni instituti i da se Zakon o zabrani uznemiravanja na radu u nekim dijelovima dopuni i uskladi sa Zakonom o radu.

Zakon možete pročitati OVDJE

Ostavite komentar