Održana Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH

Više desetina predstavnika ministarstava svih nivoa vlasti i članova javnog, privatnog i nevladinog sektora prisustvovalo je Konvenciji Koalicije marginalizovanih grupa u BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
KOMA
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Tokom treće Konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH "KOMA" podržane su aktivnosti koalicije i usvojeni dokumenti "Godišnji izvještaj Koalicije KOMA" i "Analiza prioritetnih problema u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe".
 
Prezentovan je i dokument "Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH?" i analiza "Percepcija položaja marginalizovanih grupa u javnosti – analiza efekata medijskih kampanja".
 
Učesnicima se obratio i predsjedavajući Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić: "Važno je reći da rješavanje ovakvih problema nije stvar novaca jer se ovdje ne radi o velikim novcima, već o samo malo dobre volje da ti ljudi budu sretniji. Ti ljudi su, ne svojom voljom, nego voljom ovoga društva, gurnuti na marginu. Dakle, vrijeme je da prestanemo na to gledati kao na grupe. Iza svake grupe stoje ljudi, imenom i prezimenom, sa svojim životnim problemima, strahovima."
 
 
Ivanić je dodao da cijeni rad Koalicije marginalizovanih grupa u BiH na razbijanju naših predrasuda i tabua.
 
"Ovdje se radi o jednom pionirskom pokušaju da se problemi marginalizovanih grupa na određen način iznesu na svjetlo dana i da se konačno počnu rješavati, ali mnogo iskrenije. Manje politički, a više suštinski."
 
Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH "KOMA" predstavlja doprinos konkretnim aktivnostima provođenja kampanja javnog zagovaranja za prevazilaženje problema u sektoru ljudska prava - marginalizovane grupe u našem društvu.
Ostavite komentar