Mlade aktivistice predstavile kampanju "A da mijenjamo"

Učesnice Mirovne akademije za mlade žene panel diskusijom u Sarajevu, završile su kampanju "A da mijenjamo" kojom su nastojale skrenuti pažnju na neravnopravan položaj žena u bh. društvu.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Kampanja "A da mijenjamo" rezultat je višemjesečnog rada mladih žena iz cijele BiH, koje su nastojale mapirati najvažnije probleme s kojima se susreću žene u našoj zemlji, i o tim problemima progovoriti putem društvenih mreža. 
 
"Ono što je ideja prvobitna bila jeste da ukažemo na položaj mladih žena u Bosni i Hercegovini. Dakle koji su to izazovi s kojima se one nose svakodnevno, koji su problem s kojima se suočavaju, ali, naravno, referirajući se na dijelove koje smo već obradili u Mirovnoj povelji za mlade žene, koja je kao dokument izašla prije same kampanje", izjavila je Vildana Džekman, aktivistica Fondacije Cure i jedna od polaznica Mirovne akademije za žene, koju u BiH, Srbiji, Kosovu, Armeniji i Azerbajdžanu organizuje Fondacija Kvinna till Kvinna.
 
Najveće prepreke i problemi s kojima se žene danas susreću u BiH, podijeljene su u pet kategorija, na koje se kampanja fokusirala – ekonomska i socijalna pravda, zdravstvena zaštita i reproduktivna prava žena, rodno zasnovano nasilje, diskriminacija i politička participacija žena.
 
 
Osim ukazivanja na probleme, aktivistice su nastojale ponuditi i preporuke kako na efikasan način riješiti trenutno stanje u družavi koje žene stavlja u nepovoljan i podređen položaj.
 
"Kampanja se odnosila na širu javnost, na sve one koji korisite društvene mreže, ali nekako smo najviše željeli da se referiramo i dođemo do svijesti donosilaca i donositeljica odluka, i do žena samih, čisto da ih oznažimo da se zajednički borimo kroz taj proces", rekla je Džekman.
 
Poseban značaj povelje i kampanje je u tome da su mlade žene same iznijele svoje probleme i ukazale na potrebe koje ne mogu ispuniti u bh. društvu.
 
"Jasno nam je da postoji bezbroj deklaracija, bezbroj konvencija, bezbroj akcionih planova, a zašto nam je posebna ova, jeste zato što su mlade žene zaista same mapirale svoje probleme i kroz kampanju i ponudle neka rješenja kada su u pitanju pet kategorija, odnosno pet glavnih tema koje su obrađene u ovoj povelji", zaključila je Sara Šaljić, projektna koordinatorica Mirovne akademije za mlade žene za područje BiH, Kosova i Srbije.
Ostavite komentar