Maj - mjesec ravnopravnosti LGBTI osoba u BiH

Više bh. nevladinih organizacija mjesec maj će obilježiti kao mjesec ravnopravnosti lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini u 2016. godini.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Zajednički i prvi put organizacije Banjalučko udruženje kvir aktivista (BUKA), BH novinari Sarajevo, Centar za mlade Kvart Prijedor, Fondacija Cure Sarajevo, Liberta Mo Mostar, Omladinski pokret Revolt Tuzla, Oštra nula Banja Luka, Sarajevski otvoreni centar, Tuzlanski otvoreni centar, UNSA Geto Banja Luka i Žene ženama Sarajevo obilježavaju Maj/svibanj – mjesec ravnopravnosti LGBTI osoba u BiH. 
 
"Nadamo se da će ova inicijativa izrasti u stalnu manifestaciju, koja će i ubuduće okupljati različite organizacije civilnog društva, medije i institucije vlasti okupljenje u borbi za ravnopravnost LGBTI osoba", navode aktivisti.
 
Ovim putem okupljene bh. nevladine organizacije žele pozvati sve institucije države BiH, entiteta, kantona, Brčko distrikta BiH, gradova i općina, konkretno – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i entitetska ministarstva – da intenziviraju otpočeti rad kada je riječ o pravima LGBTI osoba. 
 
"Smatramo da ne bismo trebali dopustiti da Bosna i Hercegovina bude izolovan slučaj u evropskoj porodici država koje garantiraju jednaka prava svim svojim građankama i građanima, uključujući i LGBTI osobe. Gradimo državu i društvo ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, a ne državu isključivanja i mržnje!"
 
17. maja 1990. godine homoseksualnost je skinuta sa liste mentalnih bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), i od tada se taj dan obilježava kao podsjećanje na važnost poštivanja ljudskih prava LGBTI (lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih) osoba širom svijeta. To je, također, i povod za organizaciju različitih akcija kojima se skreće pažnja na diskriminaciju i nasilje s kojima se još uvijek suočava ova populacija. 
 
"LGBTI osobe čine od 3-12% stanovništva svakog društva, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Međutim, i pored toga, ovi građani i građanke BiH, zbog nasilja, straha, isključivanja i diskriminacije, ostaju u potpunosti nevidljivi u BiH društvu."
 
Kompletan program aktivnosti povodom obilježavanja mjeseca ravnopravnosti LGBTI osoba u BiH možete pronaći ovdje.
Ostavite komentar