Forum teatar: Prvi put u bh. osnovnim školama

Kroz forum teatar – jedinstvenu umjetničku i teatarsku formu, učenici i učenice iz osam bh. osnovnih škola, prenosit će u narednom periodu svojim sugrađanima priče o diskriminaciji, kojoj i sami svakodnevno svjedoče.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Damir Prljača
Podijeli ovaj članak: 
Polaznici/e završnih razreda osnovnih škola iz Foče, Goražda, Gradačca, Odžaka, Kiseljaka, Mostara i Sarajeva već nekoliko mjeseci učestvuju u kampanji "Forum teatar: Živimo različitosti" koja će trajati do juna. Zajedno sa nastavnicima/ama i trenerima, djeca su pripremala scenarije i usavršavala scene, a sada će dobiti priliku da sve ono na čemu su predano radili u proteklom periodu pokažu i ostalim učenicima/ama i roditeljima.
 
Prve predstave djeca će izvesti 3. i 4. marta, u Foči i Goraždu, nakon čega slijede i ostali gradovi, dok će centralne priredbe na kojima će zajedno učestvovati učenici/e različitih škola biti održane početkom maja u Banjaluci i Sarajevu.
 
 
Mladi ljudi koji su dobili priliku da budu dio ove kampanje naučili su kako da prilaze novim temama i slobodno razgovaraju o predrasudama, stereotipima i različitostima koje ih okružuju, a o kojima često nemaju priliku razgovarati sa drugim vršnjacima u okviru obaveznih školskih aktivnosti.
 
Upravo zbog toga, forum teatar ili 'teatar potlačenih' predstavlja otvoren prostor u kojem se kroz igru i učenje učenicima/ama pomaže u izgradnji jednog tolerantnijeg odnosa prema drugome i drugačijem.
 

Djeca su sama birala teme predstava, a kao najvažniji problem izdvojili su vršnjačko nasilje, posebno izraženo prema marginalizovanim grupama koje su često meta napada, kao što su djeca slabijeg imovinskog stanja, vršnjaci koji dolaze iz seoskih sredina ili pripadaju manjinskim grupama.
 
Forum teatar poseban je umjetnički koncept u kojem publika kroz interakciju sa glumcima može utjecati na sadržaj predstave i kreirati vlastiti kraj djela. Koncept je nastao 1971. godine kako bi se putem teatra razgovaralo o socijalno-političkim pitanjima u lokalnoj zajednici, a i danas se koristi kao snažno sredstvo u uspostavljanju društvenog dijaloga.
 
 
Kampanju "Forum teatar: Živimo različitosti" od decembra prošle godine realizuje ''Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije''
Ostavite komentar