Općina Ilijaš: Uposlenici uče znakovni jezik

Na 39. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš održanoj krajem marta tekuće godine, prijedlog predsjedavajućeg OV Damira Filipovića o upotrebi znakovnog jezika u radu Općine jednoglasno je usvojen.
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Ova odluka, iako zadovoljava kap u moru potreba osoba s oštećenjem sluha, priličan je iskorak za administrativni aparat i dokaz da je potrebna tek volja onih koji odlučuju za poštovanje potreba svih građana.
 
Općini se ovom odlukom stavlja u obavezu  da u roku od 120 dana, to jeste - do stupanja na snagu pomenute odluke osposobi 3 uposlenika za upotrebu i tumačenje znakovnog jezika. Odlukom su propisane i kaznene odredbe za odgovorna lica koja ne obezbijede tumača. Inicijativa i odluka koja je iz nje proizašla rezultat su saradnje Općine i Udruženja gluhih Kantona Sarajevo, a usklađena je i sa Zakonom o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo.
 
"To je odlična vijest, posebno uzevši u obzir da se radi o jednoj maloj sredini. Mnogo će značiti osobama s oštećenjem sluha na području općine Ilijaš, jer je komunikacija najveći problem sa kojim se susreću, pogotovo sa zvaničnim institucijama", kaže Alen Popović iz Informativnog centra za gluhe.
 
Napominje da zvaničnih podataka nema, ali da njihove procjene pokazuju da na teritoriji ove općine živi preko 100 građana sa oštećenjem sluha i da imaju gotovo svakodnevnu potrebu komunikacije sa nadležnim organima.
 
"Bez tumača, osoba s oštećenjem sluha svoj zahtjev ne može iznijeti drugoj strani, a još je teže da razumije šta institucija od te osobe traži. Ovdje, u slučaju u kojem predstavnik institucije razumije i upotrebljava znakovni jezik, sve će ići mnogo lakše", pojašnjava on.
 
Prema dosadašnjoj praksi, komunikacija gotovo nikako nije bila prilagođena osobama s oštećenjem sluha. Iako istu situaciju doživljavaju i druge osobe sa senzornim oštećenjima, u slučaju prvih situacija je nešto specifičnija – upotrenu znakovnog jezika nalaže i dio zakonskih propisa.
 
"Znamo da postoji Zakon o upotrebi znakovnog jezika od 2009. godine, ali se on skoro pa i ne provodi. Sve to stoji na papiru u ladici. Imam osjećaj kao da je zakon donesen samo da zadovolji formu. Svijetla tačka u toj situaciji je i ova inicijativa predsjedavajućeg općinskog vijeća Ilijaš, gospodina Filipovića, koju trebaju slijediti i druge općine", ističe Popović.
 
Sa druge strane, Filipović ističe da je neophodno poštovati sve propise koji garantuju jednaka prava i mogućnosti osobama s invaliditetom.
 
"S obzirom na to da je većina međunarodnih dokumenata ratificirana ili sačinjavaju dio Ustava BiH, a isti su u većini slučajeva samo deklarativni, te se njihova primjena stavlja na margine sprovođenja, potrebno je da se od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti počne voditi briga o navedenim aktima. Bio sam upoznat da je BiH ratificirala UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, kao i da je Skupština KS donijela Zakon o upotrebi znakovnog jezika i u skladu sa načelom jednakosti koje propagiram, smatrao sam da svaki građanin mora imati iste mogućnosti, te da je edukacijom uposlenika Općine Ilijaš moguće olakšati pristup i komunikaciju osobama s oštećenjem sluha koji kao i svi drugi građani imaju potrebu da se obraćaju organima lokalne samouprave", pojašnjava on.
 
Dok osobe s oštećenjem sluha čekaju početak primjene ove odluke, potreba za prilagođavanjem načina komunikacije i obrade zahtjeva građana ne jenjava ni u drugim oblastima komunikacije sa javnim institucijama.
 
"Odlazak u policiju, odlazak kod ljekara, polazak na put, sve su to svakodnevne situacije u kojima osoba s oštećenjem sluha nema iste mogućnosti kao prosječan građanin. Njihovo osnovno pravo je informacija, ali informacija koja je pravovremena, a ne onako kako je provedeno u našim javnim servisima. Evo, izborna je godina, a osobe koje ne čuju na izbornim mjestima ne dobijaju upute za glasanje", ističe još jednom Popović, koji sa kolegama iz Informativnog centra za gluhe obrađuje medijske informacije i dostavlja ih osobama s oštećenjem sluha na njima prilagođen način.
 
Informativni centar za gluhe ovaj posao radi kontinuirano i svakodnevno, a nastavak rada na problemima sa kojima se susreću  osobe s invaliditetom najavljuje i predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Damir Filipović.
 
"Borba za ljudska prava svih osoba s invaliditetom treba da bude stalni zadatak izabranih i imenovanih predstavnika u cilju poboljšanja poštovanja ljudskih prava, te postizanja jednakosti koju zaslužuju svi građani", kaže on, navodeći da radi na pripremi odluka koje će se naći na nekim narednim sjednicama pred članovima Općinskog vijeća Ilijaš.
 
Naučimo zajedno znakovni jezik
 
U saradnji sa portalom www.zurnal.ba, pripremili smo i video materijal pomoću koga možete naučiti osnove znakovnog jezika.
 

Ostavite komentar