Dženan Alić: Mišljenje Zahiragića nije službeni stav SPUS-a

Dženan Alić, predsjednik Skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevo, objavio je saopćenje za javnost povodom nedavnih istupa predsjednika ove organizacije, Harisa Zahiragića. Saopćenje prenosimo u cjelosti.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
"Studentski parlament poštuje načelo jednakosti svih građana te prava i slobode nezavisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, obrazovanju, društvenom položaju ili drugim osobinama. 
 
Imajući u vidu da Studentski parlament predstavlja i zastupa oko 40.000 studenata Univerziteta u Sarajevu jasno je da su mišljenja pojedinaca podjeljena za sve teme kojima se studenti i Studentski parlament bave. S tim u vezi Haris Zahiragić iznio je svoje lično mišljenje koje nije službeni stav Studenstkog parlamenta.
 
Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine pružio je zaštitu LGBT osoba od diskriminacije u kojem pominje "spol, spolno opredjeljenje i spolno izražavanje" kao zabranjene osnove diskriminacije i Studenstki parlament poštuje njihova prava, kao i druge državne i međunarodne propise. Ne osporavamo ničija prava niti opravdavamo bilo kakve napade i nasilna ponašanja.
 
U okviru Studentskog parlamenta nije dozvoljeno stranačko organizovanje i djelovanje u okviru rada, sjednica, projekata i sl. te u tom smislu budite sigurni da se ne dozvoljava i da se neće dozvoliti zloupotreba položaja bilo kojeg člana u te svrhe.
 
Skrenuo bih pažnju svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima da ne plasiraju neistine i da ne obmanjuju javnost putem medija i društvenih mreža. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu neće dopustiti da se manipuliše javnošću i skreće fokus sa našeg rada. Stav koji zauzme Skupština Studentskog parlamenta je konačan.
 
Do tada Studentski parlament nastavlja odlučnu borbu za prava i interese studenata, fokusirajući se na poboljšanje studentskog standarda i njihovog statusa na Univerzitetu."
Ostavite komentar