Srđan Aleksić

Srđan Aleksić ubijen je u Trebinju 1993. jer je spasio svog sugrađanina Alena Glavovića.