sigurna kuća

Zbog nepostojanja sigurnih kuća u pojedinim dijelovima BiH osobe koje trpe porodično nasilje često ostaju bez neophodne podrške i pomoći.

Partnersko i srodničko nasilje nad ženama ne bira starosnu dob, stepen obrazovanja i ekonomski status.

Zbog nepostojanja sigurne kuće, ženama u Trebinju koje trpe nasilje u porodici, dodatno je otežan put odvajanja od nasilnika.