seksizam

Šta god da govore, komentariše se njihov fizički izgled.

Mizoginija i seksizam u Bosni i Hercegovini dešavaju se u svim sferama života – od privatne, u kućama, pa do oblasti visoke politike.

I pune četiri godine nakon povlačenja Sivija Berlusconija sa vlasti, položaj žena u Italiji nije puno uznapredovao. Tokom njegovog mandata, borba za ostvarenje ženskih prava značajno je usporena.