počinitelji nasilja

Programi za rad sa počiniteljima nasilja mogu pomoći u prevenciji sprečavanja činjenja ili ponavljanja djela nasilja.