mediji

Novinari i novinarke koji se bave izvještavanjem o manjinskim grupama nailaze na brojne izazove na putu do kvalitetne priče.

Povećanje pristupačnosti društvenih medija ne iziskuje dodatna finansijska sredstva.

Medijska i društvena stigmatizacija osoba sa duševnim poremećajima.

Komentari na portalima puni su govora mržnje za koji niko ne odgovara.

Šta god da govore, komentariše se njihov fizički izgled.

Kao i drugdje u svijetu i u BiH tokom COVID-19 pandemije na površinu isplivava i ksenofobija i stereotipi o ljudima iz Kine.

Izazivanje netrpeljivosti prema migrantima i izbjeglicama u lokalnim medijima.

Osobe s invaliditetom imaju pravo na jednako kvalitetan pristup informacijama.

U BiH živi oko 70.000 osoba s oštećenjem sluha.

Medijski apeli za pomoć redovno otkrivaju identitet maloljetnika.

Pages