HIV

Ministarstvo prosvjete zahtijeva da učesnici konkursa za stipendije imaju rezultate testa kojim potvrđuju da nisu HIV pozitivni. Ovakav dokaz ne traži se ni na ulasku u Srbiju, ni u vrijeme boravka u njoj.

Nestabilni uslovi lečenja, nedostatak neophodnih lekova, niska svest potencijalno zaraženih ali i okoline, te društveno-državni odnos preslikan kroz arhaični, diskriminatorski paragraf Krivičnog zakonika, čine tek deo slike problema inficiranih.

www.h-alter.org

Problem je upravo stigma i diskriminacija prema ovim ljudima počevši od pojedinih zdravstvenih i institucija socijalne zaštite, te pojedinih medija. Mnogi od njih su bili, ili su još uvijek odbačeni od najbližih članova porodice.

Biljana Stokić