djeca sa teškoćama u razvoju

Udruženja “Život sa Down sindromom” i “Marathon Sarajevo” pokrenuli su kampanju koja se bavi pitanjem prava djece s Down sindromom.

Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske i ove godine organizuje Školu crtanja i slikanja za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta.

Za najmanje 135 djece sa poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo, obezbjeđen je objekat za održavanje nastave. Ali, finansijska sredstva, stručni kadar, i koliko će djece moći da se upiše, još uvijek su otvorena pitanja.