abortus

Zbog rasta konzervativizma prisiljene na skrivanje i ilegalnost, ženama u Hrvatskoj sve je teže koristiti pravo na pobačaj.

Todd Akin (R - Missouri) nastavio je sa republikanskom retorikom "legitimnog silovanja". Nakon žestokih kritika, Akin se branio krivim shvatanjem njegove izjave.

www.libela.org