Pravosuđe mora bolje raditi svoj posao

Jačanje kapaciteta pravosudnih organa za rad na slučajevima diskriminacije, i bolja upoznatost građana/ki sa mehanizmima zaštite su ključni za efikasniju borbu protiv diskriminacije u BiH.
Piše: 
diskriminacija.ba, foto: Imrana Kapetanović
Podijeli ovaj članak: 
‘’Želim da podsjetim koliko se ljudi u ovoj zemlji svakodnevno bori za pravo na rad, pravo da obrazuju svoju djecu, pravo da se slobodno kreću u javnom prostoru, pravo da biraju koga vole’’, rekla je Ines Bamburać Alibašić na otvaranju diskusije o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. 
 
 
David J. Barth, direktor Misije USAID-a u BiH, koja podržava implementaciju projekta, naglasio je da o ‘’jednom društvu možemo suditi prema načinu na koji se ono odnosi prema svojim najugorženijim članovima.’’ Nažalost, manjinske grupe u BiH ostaju na marginama, a i kada se usude da progovore o diskriminaciji ‘’teret koji se stavlja na žrtvu je veći nego na počinioca’’, naglasio je Barth. 
 
Dobrila Govedarica, direktorica Fonda Otvoreno društvo BiH, uz čiju podršku se ostvaruje pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije i vođenje strateških parnica, naglasila je da se moraju naći jači argumenti za borbu protiv diskriminacije.
 
‘’Da je Steven Hawking rođen u BiH, vjerovatno bi završio u Pazariću’’, rekla je ona, aludirajući da diskriminacija onemogućava razvoj društva u cjelini. ‘’Ekonomski prosperitet jednog društva također zavisi od toga koliko je to društvo tolerantno i spremno da prihvati različitosti, te da na taj način koristi talente i ljudske potencijale koje imamo svi/e, bez obzira na to da li smo osoba sa invaliditetom, drugačije seksualne orijentacije, da li imamo drugačija vjerska ubjeđenja ili etničko porijeklo’’, rekla je ona. 
 
Jedna od govornica na ekspert panel diskusiji bila je i Jasminka Džumhur, Ombudsmenka BiH. Naglasila je da je nepoznavanje Zakona, ali i toga šta jeste, a šta nije diskriminacija, jedan od problema sa kojima se Institucija Ombudsmena suočava. Međutim, još veći izazov predstavljaju pravosudni organi koji također nemaju još uvijek dovoljno razvijenu svijest o ozbiljnosti diskriminacije kao društvenog problema, pa i poznavanje samog Zakona o zabrani diskriminacije. 
 
‘’Centar za edukaciju tužioca i sudija, na primjer smatra da su tri ad hoc organizovana treninga o diskriminaciji dovoljna da se upozna Zakon i njegovi mehanizmi’’, rekla je Džumhur. ‘’Onda dođemo u situaciju da Kantonalni sud u Sarajevu kaže da Ombudsmeni nemaju nadležnost da određuju da li je u nekom slučaju riječ o diskriminaciji ili ne’’, naglašava ona. 
 
Nažalost, Jasmina Rajković, sutkinja i predsjednica Kantonalnog suda u Mostaru koja je bila najavljena kao govornica, je otkazala učešće u posljednji čas. Na panelu su još govorili i Emir Prcanović, direktor udruženja „Vaša prava BiH“ i Adnan Kadribašić, pravni savjetnik OSCE Misije u BiH.  
 
Ostavite komentar