Panel diskusija „Zakon o zabrani diskriminacije BiH: iskustva i izazovi“

Diskusija se organizuje u ponedeljak, 8.12. u 12.00 sati, u prostorijama Mediacentra Sarajevo (Kolodvorska 3).
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 
„Jednakost za sve: koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“ organizuje panel diskusiju kojom želi otvoriti dijalog o dosadašnjoj primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, te najaviti buduće aktivnosti kojima će civilni sektor zagovarati snažniji angažman svih u borbi protiv diskriminacije.
 
Dok izvještaji međunarodnih i domaćih aktera kontinuirano ukazuju da je diskriminacija iznimno rasprostranjena u različitim sferama društva u BiH, sistem za zaštitu žrtava diskriminacije, ni 5 godina nakon usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, nije zaživio.
 
Tek nešto više od 30-ak predmeta se vodi pred sudovima, a jedina pravosnažna presuda je ona iz 2011. godine protiv Ministarstva obrazovanja HNK za diskriminaciju djeteta sa posebnim potrebama. Izvještaji Ombudsmana BiH, kao centralne institucije za zaštitu od diskriminacije, ukazuju na to da čak polovina institucija i organizacija za koje Ombudsmani utvrde da su počinili diskriminaciju, ne izvršava u cjelosti preporuke Ombudsmana. Dodatno, iako je broj žalbi građana koje ova institucija prima u laganom porastu, njihov ukupni broj je i dalje jako mali – u prosjeku oko 200 godišnje.
 
Šta je uzrok ovakvog nesklada između pojava diskriminacije u našem društvu i broja registriranih i procesuiranih slučajeva? Koja su iskustva ljudi koji su prijavili diskriminaciju? Šta pokazuju dosadašnje prakse u radu sudova i institucije Ombudsmana? Kakvo je iskustvo Vaših prava kao nevladine organizacije koja je vodila većinu procesuiranih sudskih slučajeva u BiH?
 
Na panelu gostuju: Ombudsmenka BiH Jasminka Džumhur, Jasmina Rajković, sutkinja i predsjednica Kantonalnog suda u Mostaru i Emir Prcanović, direktor udruženja „Vaša prava BiH“. Moderator diskusije je Edin Hodžić, direktor i voditelj programa za javno pravo Centra za društvena istraživanja „Analitika“.
 
Diskusiju će otvoriti David J. Barth, direktor Misije USAID-a u BiH, Dobrila Govedarica, direktorica Fonda Otvoreno društvo BiH i Ines Bamburać Alibašić, izvršna direktorica Mediacentra. 
 
Panel diskusiju organizuju Mediacentar Sarajevo u saradnji sa partnerskim organizacijama Analitika, Prava za sve i Vaša prava. Ovom diskusijom i zvanično predstavljamo program ''Jednakost za sve: koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije'' koji će, u naredne četiri godine, promovirati aktivniju ulogu civilnog društva u borbi protiv diskriminacije u BiH, te zagovarati za promjenu politika u toj oblasti. „Jednakost za sve“ u periodu 2014 - 2018. finansijski podržavaju USAID i Fond otvoreno društvo BiH, a koalicija je nastala još 2010. godine u okviru AD programa Fonda otvoreno društvo BiH.
 
Srdačno Vas pozivamo da nam se pridružite na ovom razgovoru, a za sve dodatne informacije kontaktirajte: Lidiju Pisker na lidija@media.ba ili 033/715 840.
 
Medijima će biti omogućeno uzimanje izjava prije početka događaja od 11.30 do 12.00 sati, kao i prisustvo, snimanje i fotografisanje tokom cijelog događaja. 
Ostavite komentar