Prepoznaj i prijavi diskriminaciju

Centar ženskih prava iz Zenice objavio je vodič "Prepoznaj i prijavi diskriminaciju" koji kroz primjere slučajeva diskriminacije edukuje bh. građane i građanke kako da prepoznaju diskriminatorne radnje u različitim oblastima života i rada.
Autor: 
Meliha Sendić, Amra Bećirović, Dženana Radončić
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Foto: Pixabay
 
U protekle tri godine, u okviru programa zaštite od diskriminacije, u ovoj organizaciji zaprimili su ukupno 1.624 upita osoba koje su smatrale da su diskriminisane, ili su se obratile po nekom drugom osnovu, a elementi diskriminacije su naknasno prepoznati tokom savjetovanja.
 
U publikaciji su navedeni primjeri iz prakse Odjela pravne pomoći Centra ženskih prava, s ciljem da se građanima i građankama omogući lakše prepoznavanje diskriminacije i upoznavanje s osnovnim mehanizmima zaštite kroz svaki od pojedinačnih slučajeva. Predstavljeni su slučajevi iz različitih oblasti kao što su: institucionalna diskriminacija, zapošljavanje, rad, uslovi rada, mobbing, obrazovanje, nauka, sport i drugo.
 
 
Ostavite komentar