Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini

Publikacija „Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj predstaviti rezultate istraživanja o diskriminaciji na tržištu rada u našoj zemlji, te se prvenstveno bavi neposrednim oblicima diskriminacije.
Autor: 
Elma Demir
Podijeli ovu publikaciju: 
Studija nastoji analizirati problematiku polazeći od diskriminatornih praksi prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu.
 
Istraživanje predstavlja korak ka mapiranju prakse evidentiranja diskriminacije od strane sindikata i razmatra procese istih u pogledu obaveza Zakona o zabrani diskriminacije, kao i mogućnosti dijeljenja informacija sa relevantnim institucijama.
 
Izvještaj "Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini" objavljen je u okviru programa "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije" kroz Program grantova u okviru kojeg Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo provodi projekat Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
Ostavite komentar