Zavod za transfuzijsku medicinu: Nije bilo nikakvog incidenta na FF-u

Uprava Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH negira da je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu došlo do incidenta protekle sedmice: "Po navodu direktora Zavoda, svi članovi mobilne ekipe Zavoda dali su pismene izjave o ovom događaju, kojim jednoglasno potvrđuju da nije bilo verbalnog, a pogotovo fizičkog konflikta u toku realizacije ove akcije, a to mogu potvrditi i aktivisti Crvenog krsta/križa, koji su bili prisutni tokom realizacije akcije"
Piše: 
Redakcija portala
Podijeli ovaj članak: 

Uprava Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH negira da je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu došlo do incidenta protekle sedmice, o čemu je portal www.diskriminacija.ba već pisao.

Prenosim cijelo saopštenje:

"Poštovani,

U vezi pitanja koja ste nam dostavili 20.04.2012.godine,  a koja se odnose na doađaj sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, prilikom redovne akcije davanja krvi, nakon stručnog sastanka na kojemm je detaljno razmatrana problematika, dostavljamo Vam slijedeće informacije:

 

-  Upitnik koji popunjava potencijalni darivalac krvi kreiran je 2006.godine u skladu  sa preporukama Evopske komisije za transfuziju krvi (CD-P-TS), koje se primjenjuju u zemljama Evropske unije. Zavod za transfuzijsku medicinu Federacie BiH, usklađujući aktivnosti, nomenklaturu i preporuke  Evropske unije, anketirao je sve potencijalne darivaoce od tog perioda do danas, a to je preko 100.000 potencijalnih darivalaca, te do sada nismo imali primjedbe na tekst upitnika. Koncept  upitnika i pitanja koja se upućuju potencijalnom darivaocu  krvi imaju isključivo cilj da se obezbijedi  tzv. „sigurna krv“, tj. da se  spriječi prijenos oboljenja sa darivaoca na primaoca.   Jedan od osnovnih zadataka  svih transfuzijskih institucija je da ujednače standarde i preduzmu preventivne mjere (upitnik), te uvedu najsavremenije  metode za detekciju markera transmisionih  bolesti kako bi se zaštitili primaoci krvi, komponenata i lijekova iz krvi.

S ponosom možemo konstatovati da je Zavod za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH uveo najsavremenije metode za ovu detekcije i dostigao evropski nivo u ovoj oblasti.

 

Želimo Vas izvijestiti, također, da je u toku stavljanje u primjenu ovog anketnog upitnika, shodno Pravilniku o zasebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke („Službene novine Federacije BiH“ br. 78 od 16.11.2011.godine, koji je donio federalni ministar zdravstva, a koji, također, definiše pitanja iz okvira tzv. visokorizičnih  skupina.

 

- Po navodu direktora Zavoda, svi članovi mobilne ekipe Zavoda dali su pismene izjave o ovom događaju, kojim jednoglasno potvrđuju da nije bilo verbalnog, a pogotovo fizičkog konflikta u toku  realizacije ove akcije, a to mogu potvrditi i aktivisti Crvenog  krsta/križa, koji su bili prisutni tokom realizacije akcije.

 

U Zavodu ćemo i dalje činiti napore da se omasovi darivanje krvi, te pozivamo sve potencijalne i aktivne darivaoce krvi da pomognu aktivnosti na obezbjeđenju dovoljnih količina krvi za lijećenje  olesnih i povrijeđenih. Taj značajan zadatak možemo realizirati zajednički, uvažavajući najsavremenije  principe i  norme iz oblasti prikupljanja, testiranja i pripreme krvi, komponenata i lijekova iz krvi."

 

Ostavite komentar