Za rodnu ravnopravnost sa Selmom Selman: Radionice u Bihaću za djecu i mlade

Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do srijede 26. januara, na email smarkovic@hcabl.org
Piše: 
Hilma Unkić
Foto: 
Helsinški parlament građana Banjaluka
Podijeli ovaj članak: 
Helsinški parlament građana Banjaluka organizuje edukativne radionice “Za rodnu ravnopravnost sa umjetnicom Selmom Selman” za mlade iz Bihaća 29. i 30. januara 2022.
Na radionice se mogu prijaviti djeca i mladi uzrasta između sedam i 18 godina koji će biti raspoređeni u dvije grupe. Prvog dana održat će se edukativno-kreativna radionica za djecu uzrasta od sedam do 14 godina, od 10-16 sati sa pauzama za osvježenje i ručak, dok će se drugog dana, u istom periodu, održati radionica namijenjena mladima od 14 do 18 godina.
 
“Polaznici i polaznice radionice, odnosno djeca i mladi uzrasta od sedam do 14 godina, će imati priliku da saznaju nešto novo o rodnim stereotipima i rodnoj ravnopravnosti na jedan inovativan i kreativan način, jer su naše radionice vođene od strane proslavljene bh. umjetnice Selme Selman. Selma je mlada i svjetski poznata umjetnica i aktivistkinja koja se kroz svoj rad često bavi pitanjima relevantnim za odrastanje, imajući u vidu da je ona odrasla u romskoj zajednici i da se i sama bavi pitanjima relevantnim za romsku zajednicu u kojoj je i odrasla”, kaže Svjetlana Ramić Marković, koordinatorica iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.
 
Selma Selman je likovna, medijska i performance art umjetnica, koja je osvojila brojne prestižne nagrade i aktivno učestvuje i izlaže na različitim festivalima. Cilj edukativnih radionica, kako se navodi u pozivu organizatora, je ohrabrivanje i motivisanje djece i mladih da diskutuju na teme rodne različitosti, kako bi se podstaklo smanjivanje rodnih razlika u upisu u škole, napredovanju i zadržavanju na svim nivoima obrazovanja i cjeloživotnog učenja za djevojke i mladiće, žene i muškarce. 
 
Radionice su sastavni dio kampanje #AStoNeBiMogla kroz koju će biti predstavljeno kako djeca i mladi iz Zapadnog Balkana vide rodne stereotipe, prije svega kroz rezultate radionica koje će se pored BiH, održati i u Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu. Nakon svake radionice planiran je i performans “Pismo Omeru” na javnom mjestu umjetnice Selme Selman. 
 
“Performans je ustvari obraćanje muškarcu (Omeru) koji predstavlja metaforu za patrijarhalni sistem. Na poetičan način umjetnica, Selma Selman, ukazuje na problematiku djevojčica, djevojaka i žena koje žive u nejednakom društvu koristeći postojeće lokalne statistike. Performans se sastoji od čitanja pisma u javnom prostoru kao i postavljanja zastave koja na sebi ima odštampane stihove iz pisma Omeru. Performans je planiran da traje 20 minuta uz poziv lokalnim medijima da isprate ovaj događaj, u lokalnim srednama svih šest zemalja u kojima će edukativne radionice biti realizovane”, objašnjava Ramić Marković.
 
Edukativne radionice će se održati u skladu s epidemiološkim mjerama, a maksimalan broj učesnika i učesnica je 15 po radionici. Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do srijede 26. januara, na email smarkovic@hcabl.org.
 
Radionice se realizuju u sklopu projekta “Za rodnu ravnopravnost je potrebno dvoje, by Selma Selman!” koji financijski podržava Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
 
 
Ostavite komentar