Trening program „Podrška pravnoj zaštiti žrtava diskriminacije“

Organizacija PRAVA ZA SVE poziva organizacije civilnog društva da se prijave na njihov poziv za trening program „Podrška pravnoj zaštiti žrtava diskriminacije“.
Organizacija PRAVA ZA SVE u okviru višegodišnje partnerske inicijative Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije “Jednakost za sve” organizuje trening program koji cilja na razvoj znanja i vještina OCD za pružanje praktične podrške žrtvama diskriminacije korištenjem Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZD).
 
U periodu oktobar-novembar 2015. organizuju se treninzi koji obuhvataju dva modula. Prvi modul fokusira se na osnove korištenja mehanizama zaštite od diskriminacije prema ZZD, posebno na zaštitu u postupcima pred Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH i mogućnostima za učešće organizacija u sudskim postupcima. Drugi modul se fokusira na razvoj kapaciteta OCD za pružanje informacija i podrške korisnicima koje su moguće žrtve diskriminacije. 
 
 
Kako se prijaviti?
 
Na trening program se mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje imaju razvijene programe u oblasti borbe protiv diskriminacije i ljudskih prava, kao i one organizacije koje imaju interes da takve programe razviju u budućnosti. Da biste se prijavili potrebno je da popunite Prijavni formular (u prilogu) i da ga dostavite putem emaila: rights_for_all@open.net.ba najkasnije do 22. septembra 2015. godine. Broj mjesta je ograničen i organizatori će na osnovu pristiglih prijava a na osnovu iskazanog interesa za planirane module izvršiti selekciju učesnika. Prvi treninzi iz ove serije će biti organizovani početkom oktobra u Sarajevu. Treninzi iz drugog ciklusa planirani početkom novembra. Odabrani učesnici biti će informisani o tačnom datumu,  mjestu i drugim detaljima treninga po završetku ovog javnog poziva. Organizatori snose sve troškove učešća na pomenutom trening programu za odabrane učesnike.
 
O organizatorima
 
Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije “Jednakost za sve” je višegodišnja partnerska inicijativa organizacija Mediacentar Sarajevo, Centar za društvena istraživanja Analitika, Udruženje Vaša prava BiH i Prava za sve. Inicijativa pruža podršku aktivnoj ulozi organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. „Jednakost za sve“ ima i program grantova za organizacije civilnog društva koje implementiraju projekte u oblasti borbe protiv diskriminacije. Ukupni fond koji je namijenjen za OCD u periodu od 2014. – 2018. je 495.000 USD. Djelovanje “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije” uključujući ovaj trening program omogućila je podrška američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID) i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.
 
Ostavite komentar