Stogodišnja borba žena za izjednačavanje plata sa muškarcima

Piše: 
Redakcija
Foto: 
Pixabay.com
Podijeli ovaj članak: 

List “Bošnjak”, kojeg je arhivirao digitalni arhiv Infobiro, objavio je vijest da su žene, okupljajući se na Međunarodnom kongresu žena u Briselu 19. augusta 1897. godine, tražile izjednačavanje njihovih sa platama muškaraca.

Za predmet dnevnog reda, kako piše list, usvojena su jednoglasno dva zahtjeva žena: da im se omogući zaposlenje u državnim službama i da se plate žena izjednače sa platama muškaraca.

U vijesti objavljenoj u “Bošnjaku” piše i da je Kongres bio slabije posjećen od posljednjeg, ali da je došlo žena iz Engleske, Francuske, Italije, Rusije, Njemačke, Švedske, Švicarske i iz drugih zemalja, dok je malo žena prisustvovalo iz same Belgije. Navodi se i da je na Kongresu bilo mnogo doktorica.

Rodna pristranost u sistemima plata i platnim razredima zbog koje se rad žena i muškaraca ne vrednuje jednako i na rodno neutralan način vrlo je česta pojava, navelo je Vijeće Evropske unije (EU) koje je u aprilu 2023. godine donijelo novu direktivu o transparentnosti plata kojoj je cilj borba protiv diskriminacije u pogledu plate i uklanjanje razlika u plati na temelju roda u EU.

Nedostatak transparentnosti plata utvrđen je kao jedna od ključnih prepreka uklanjanju rodne razlike u platama, koja je 2020. u EU i dalje u prosjeku iznosila oko 13 posto, piše Vijeće EU, dodajući da to znači da žene u prosjeku po satu zarađuju 13 posto manje od muškaraca.

Pravo žena i muškaraca na jednaku platu za jednak rad ili rad jednake vrijednosti, podsjeća Vijeće EU, sadržano je u članku 157. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i Direktivi 2006/54/EZ o jednakim platama.

Međutim, piše Vijeće EU, provedbu i primjenu tog načela već dugo prate izazovi. To je djelomično zato što diskriminacija u pogledu plate često ostane neotkrivena zbog nedovoljne transparentnosti plata.

Ostavite komentar