Sedma godina Feminističke škole Žarana Papić

Škola pruža feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
SOC
Podijeli ovaj članak: 

Feministička škola Žarana Papić i ove godine nudi akademsko-aktivistički obrazovni program čiji je cilj pružiti feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti.

Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznici/e slušati od septembra do novembra 2023. godine. Kroz prva dva modula biće obuhvaćeni uvodi u feminizam i anti-rodni pokret, dok će treći modul obuhvatiti praktični rad koji se tiče odbrane feminizma. Predavačko osoblje čine profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija.

 Za učešće u programu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošli studenti humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Sarajevski otvoreni centar je od 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobit će potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.

Nastava u trajanju od 11 sedmica će se izvoditi u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Podgaj 14, Sarajevo.

Rok za prijavu je 26. juli 2023. godine, a dodatne informacije o samoj Školi, modulima, kao i detalje o prijavi, možete pročitati na stranici Sarajevskog otvorenog centra.

Ostavite komentar