Poziv nevladinim organizacijama na javnu raspravu o izmjenama ZZD-a

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva nevladine organizacije na javnu raspravu o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.
Javna rasprava će se odžati u Sarajevu, 26. novembra/studenog 2015. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama UNITIC amfiteatar, fra Anđela Zvizdovića broj 1.
 
Prednacrt je sačinila Radna skupina za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.
 
U cilju pripreme za ovu javnu raspravu materijal na temelju kojeg je rađen Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, uz poziv na javnu raspravu, možete naći na službenoj web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, na ovom linku. 
 
 
 
 
Ostavite komentar