Osma Feministička škola Žarana Papić

Osim uvoda u feminizam, polaznici Feminističke škole Žarana Papić će se baviti temom zdravlja kao feminističkim pitanjem.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
SOC
Podijeli ovaj članak: 

Sarajevski otvoreni centar (SOC) objavio je poziv za upis osme generacije polaznika Feminističke škole Žarana Papić koja nudi akademsko-aktivistički obrazovni program. Cilj škole je pružiti feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti.

Škola također nudi prostor za razmjenu znanja o feminizmu i nastoji popuniti nedostatke formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (BiH) kada su u pitanju feministička teorija, historija, kritika svakodnevice, rodne i queer studije.

Ovogodišnja škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koje će polaznici slušati od septembra do decembra ove godine. Kroz prvi modul će biti obuhvaćen uvod u feminizam, drugi modul će se baviti pristupom na zdravlje i rodnom ravnopravnošću, dok će treći modul zahtijevati praktični rad.

Kroz temu zdravlje kao feminističko pitanje, učesnici će proučavati aspekte rodne ravnopravnosti i pristup pravu na zdravlje kao što su: položaj osjetljivih grupa u društvu, položaj osoba s invaliditetom, planiranje porodice, alternativne opcije rađanja u sistemima javnog zdravlja, sveobuhvatno seksualno obrazovanje, dostupnost abortusa, kontracepcije, menstrualna pravda, LGBTIQ+ afirmirajuća zdravstvena zaštita itd.

Za učešće u programu se, kako piše u pozivu, mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u BiH i one koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošli studenti humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Sarajevski otvoreni centar je od 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u BiH.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobit će potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.

Rok za prijavu je 26. juli 2024. godine, a dodatne informacije o Školi, modulima, kao i detalje o prijavi, možete pročitati na stranici Sarajevskog otvorenog centra.

Ostavite komentar