Konkurs: Treća godina Feminističke škole Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar objavio je konkurs za upis treće generacije polaznica i polaznika Feminističke škole Žarana Papić.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
SOC
Podijeli ovaj članak: 
Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz tri teorijsko-praktična modula i jedan seminar pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje, sa fokusom na teme vezane za seksualno nasilje i silovanje.
 
Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koje će polaznice/i slušati od aprila do juna, dok je od septembra do novembra planiran seminar u okviru kojeg će se raditi istraživanje.
 
Predavačko osoblje čine profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija. Prvi modul je Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija; drugi modul je Država, zakon i javne politike; treći modul je Kultura i ideologija. Seminar, koji će se realizovati u drugoj polovini godine biće u vezi sa istraživanjem o seksualnom nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini, a rezultati analize istraživanja biće predstavljeni početkom decembra i pratiće ih feministička intervencija u javnom prostoru i zagovaračke akcije.
 
Na školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u BiH i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije, ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Prijaviti se mogu studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje. S obzirom na to da je ove godine škola fokusirana na temu seksualnog nasilja i silovanja, neophodno je da polaznice/i imaju snažnu motivaciju da se bave ovim temama.
 
Prijava se vrši putem e-maila jasmina@soc.ba, u kojem osobe prilažu CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 250 riječi). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje visok stepen motiviranosti za školu i bavljenje temom seksualnog nasilja i silovanja i znanje engleskog jezika. Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju sredinom marta.
 
Nastava će se izvodi na B/H/S jeziku od aprila do juna, subotom po 4 sata, od 10 do 14 sati, a prisustvo se očekuje na minimalno 75 posto časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanje, te različite obaveze u okviru seminara u drugoj polovini godine. Mjesto izvođenja nastave je prostor Sarajevskog otvorenog centra u Sarajevu.
 
Po završetku pohađanja škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.
 
Rok za prijavu je 10. mart 2017. godine. Dodatne informacije možete pronaći na ovom linku.
Ostavite komentar