Kojeg je roda sigurnost 2.0 – Poziv za slanje naučnoistraživačkih radova

Poziv za autore i autorice povodom 20. godišnjice usvajanja Rezolucije 1325 - Žene, mir i sigurnost.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Unsplash
Podijeli ovaj članak: 
Sarajevski otvoreni centar i Misija OSCE-a u BiH pozivaju zainteresovane osobe da dostave svoje naučnoistraživačke radove na temu "Kojeg je roda sigurnost 2.0? 20 godina od usvajanja Rezolucije 'Žene, mir i sigurnost' u kontekstu Bosne i Hercegovine".
 
Prijaviti se mogu istraživači i istraživačice kao i istraživački orijentisani aktivisti i aktivistice. Radovi mogu biti iz svih društvenih nauka i disciplina i trebaju se odnositi na Bosnu i Hercegovinu. Autori i autorice mogu istraživati i analizirati niz različitih tema u kontekstu roda i sigurnosti kao što su: učešće u političkom i javnom životu, osnaživanje, rodno zasnovano i seksualno nasilje, maskulinitet, korupcija, razvoj situacije na polju obrazovnog sistema, izrada javnih politika djelovanja, razvoj situacije na lokalnom nivou, regionalne inicijative, itd. Prihvaćeni će biti radovi pojedinačnih autora i autorica, ali i koautorski radovi.
 
Autori i autorice čiji radovi budu odabrani bit će pozvani da prisustvuju dvodnevnoj radionici, a predviđen je i honorar od 400 KM po objavljivanju radova.
 
Krajnji rok za prijavu je 1. oktobar. Detaljnije informacije o pozivu možete pronaći na ovom linku.
Ostavite komentar