radikalizam

Mladi se sa radikalnim i esktremističkim idejama prvi put susreću najčešće kroz online i društvene medije.