psihičko zdravlje

Kod mentalnih poteškoća otežavajuća okolnost je što su, za razliku od tjelesnih zdravstvenih problema, nevidljive.

Mnogi od nas skloni su razvijanju straha od ozbiljne bolesti kada kod sebe primijete određene tjelesne simptome. Ipak, hipohondri/ce u znatno većoj mjeri moraju da se bore kako im strahovi od bolesti i smrti ne bi sasvim onemogućili normalan život.