nasilje

Tema konkursa je nasilje na osnovu spola, a najuspješnije očekuju novčane nagrade.

Plavi telefon mogu anonimno pozvati djeca i mladi koji se suočavaju sa nekim oblikom nasilja.