napadi na novinare

Počinioci nisu kažnjeni, a mediji su zaboravili na cijeli slučaj.