mentalno zdravlje

Informacija kao „okidač“ povećane uznemirenosti.

Medijska i društvena stigmatizacija osoba sa duševnim poremećajima.

Kod mentalnih poteškoća otežavajuća okolnost je što su, za razliku od tjelesnih zdravstvenih problema, nevidljive.