komunikacija

Ira i Alma pokrenule su inicijativu "Znak za riječ" putem koje širu javnost nastoje upoznati sa znakovnim jezikom.